linked data factory


Wat is Linked Data

Linked Data is de Global Web Database. Zoiets als het World Wide Web, maar dan voor data. De gegevens zijn via weblinks aan elkaar gekoppeld. Via de links kom je van het ene record bij het andere. Zo kun je een oneidig groot netwerk van data queryen zonder tegen grenzen aan te lopen.

Lees verder »

Hoe maak je het

Om Linked Data te kunnen maken wordt er een semantisch model gemaakt dat zorgt voor de beschrijving van de gegevens. Daarna worden de gegevens gekoppeld aan dit model. Als de gegevens zijn opgeslagen kunnen ze via een webapplicatie worden ontsloten.

 

 

Wat doet de Factory

Bij de Factory kun je terecht voor ontwerp en bouw van semantische modellen. Wij geven advies en training zodat je zelf met deze krachtige techniek aan de slag kunt. Hierbij hoort ook het installeren en configureren van de triple store en advies over het ontwikkelen van de applicatie die de Linked Data moet ontsluiten.

Lees verder »