Linked Data


 

Decennialang hebben we last gehad van geïsoleerde gegevens. Gegevens die in silo’s waren opgeslagen en die we toch met elkaar wilden combineren. Het probleem daarbij was het gebrek aan interoperabiliteit. De te combineren gegevens hadden een verschillend datamodel, waren opgeslagen in verschillende data formaten en opgeborgen in afgesloten systemen.

 

Linked Data lost het interoperabiliteitsprobleem op! Waarom?

Omdat het zowel voor de fysieke als voor de semantische beperkingen van gescheiden gegevensbronnen een oplossing is.

Geen fysieke scheiding van data: het technische principe van Linked Data is analoog aan die van het world wide web. Op het www zijn webpagina’s met elkaar verbonden via webadressen (URLs). Ze staan door links met elkaar in verbinding. Het principe van Linked Data is hetzelfde, maar dan voor data records. Elk record heeft een unieke sleutel (URI) waarmee een webadres (URL) wordt gemaakt. Zo ontstaat een enorme webdatabase waarvan de records allemaal met elkaar in verbinding staan.

Geen semantische scheiding van data: Linked Data heeft maar één datamodel! Dit kan doordat bij Linked Data iedereen zijn eigen datamodel mag maken. Die aparte datamodellen kun je volgens het principe van het semantisch web weer aan elkaar verbinden, zodat weer één gedeeld datamodel ontstaat.

Vocabulairy ontwerp

 

Linked Data gegevens worden opgeslagen met een gegevensmodel. Dit gegevensmodel heet een semantisch model of vocabulaire. Een semantisch model is wezenlijk anders dan een tabel georiënteerd datamodel, omdat het ervan uitgaat dat de gegevens in een open omgeving worden gebruikt. Daar houdt een goed semantisch model rekening mee.

 

Voor het maken van Linked Data maakt de Factory zelf vocabulaires. Ook worden hierbij bestaande vocabulaires, zoals Dublin Core, FOAF, schema.org en GeoSPARQL gebruikt.

Proof of concept

 

Bij een nieuwe technologie heb je altijd vragen. Wat gaat het me opleveren? Hoe ingewikkeld is het? Wat gaat het kosten? Wie moet ik hiervoor opleiden?

Vragen die je alleen goed kunt beantwoorden als je zelf kennis maakt met Linked Data. Dit kan met de Factory.

 

Wij spreken van tevoren met je door welke vraag of vragen je beantwoord wilt hebben. Dan maken we een plan en we spreken af wat de randvoorwaarden zijn. De uitvoering gebeurt via time-boxing, zodat de kosten beheersbaar zijn.

 

Mensen uit je eigen organisatie werken mee! Het resultaat is een goed onderbouwd antwoord op je oorspronkelijke vraag, tegen een vooraf afgebakende prijs.  En kennis van de nieuwe technologie heb je meteen in huis.

 

We hebben PoCs uitgevoerd voor de Belastingdienst (“Gegevenslevering via Linked Data”) en Regionaal Archief Nijmegen (“Nijmeegse Vierdaagse Data als LOD”).

 

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact met ons op.

Conversie

 

Linked Data Factory heeft ervaring met het omzetten van bestaande tabulaire bestanden naar Linked Data of een semantisch model.

Voorbeelden van conversies waar we ervaring mee hebben zijn:

CSV, EXCEL, XML naar RDF (Linked Data)
CSV, EXCEL, XSD, UML, Gellish naar OWL (semantisch model)

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan door contact op te nemen.