Diensten


De Factory heeft sinds 2009 ervaring met Semantic Web en Linked Data. Ons portfolio bestaat uit een breed spectrum van diensten.

 

Bij het leveren van deze diensten hanteren we als uitgangspunt dat zo veel mogelijk van onze kennis wordt overgedragen. Als het project is afgelopen bent u zelf deze nieuwe technieken meester.

 

Neem voor meer informatie contact op met Lieke Verhelst (06-25357698)

Onze diensten zijn onder andere:

  • maken van semantische modellen zoals thesauri, taxonomieën en ontologieën
  • implementeren van de SKOS standaard volgens de pas-toe-of-leg-uit-lijst van de overheid
  • inrichten van de semantische infrastructuur (triple store, SPARQL endpoint, API)
  • beheer en onderhoud van semantische infrastructuur
  • omzetten van bestaande gegevens naar Linked Data (RDF/RDFS/OWL)
  • on-site training
  • begeleiding bij selectie van tooling
  • begeleiding van domeinspecialisten bij het maken van semantische modellen
  • wij hebben veel ervaring met de producten van Topquadrant, met name Enterprise Vocabulary Net

Partners


 

We zijn lid van de Smart Data Group, het consortium voor oplossingen die uw organisatie slimmer maken.

 

 

 

 

 

Linked Data Factory is Poolparty Official Partner. PoolParty is een toonaangevend semantic technology platform dat gebaseerd is op standards-based management van taxonomies en ontologies. Het is een product van Semantic Web Company.

 

 

 

Cognitum levert high-end IT services op het gebied van Software Development, Cloud Computing & Big Data solutions, Knowledge Management tools en Semantic Technologies. Cognitum helpt organisaties met het opslaan, beheren en leveren van informatie, zowel gestructureerd als ongestructureerd, door middel van maatwerk software en het platform – Ontorion™ Semantic Information Management System.

Referenties


Projecten

Linked Data Factory heeft meegewerkt aan de volgende projecten:

 

Lieke was in 2017 en 2018 interim Linked Data Architect voor kennisplatform CROW.

Samen met GeoCat BV en Interactive Instruments deed Lieke Topic 4 van het Testbed Spatial Data on the Web (Geonovum).

 

Proof of Concepts

Wij hebben de volgende Proof of Concepts uitgevoerd:

 

“Nijmeegse Vierdaagse Data als LOD” – Regionaal Archief Nijmegen

“Gegevenslevering via Linked Data” – de Belastingdienst

 

 

Advies en Training

De Factory heeft advies en training gegeven aan de volgende bedrijven en organisaties:

 

Achmea, Alliander, Atelier Helder Informatie Architecten, Belastingdienst (Centrale Administratie / Informatie Management),
ConnectingProjects, CROW, DUO,  Kennisnet, Ministerie van OCW, Netage, Philadelphia, RHDHV, RIVM, SBRCurnet, Semmtech, de Tweede Kamer, Waternet,